GDPR Cookie Consent by Free Privacy PolicyPrivacyverklaring

Gegevensbescherming

We nemen gegevensbescherming ernstig

We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internetprovider op, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u op onze site bezoekt en de datum en de duur van uw bezoek. Deze informatie is essentieel voor de technische overdracht van de webpagina's en de veilige werking van de server. Er vindt geen gepersonaliseerde evaluatie van deze gegevens plaats. Als u ons gegevens toestuurt via het contactformulier, worden deze gegevens opgeslagen op onze servers tijdens de gegevensback-up. Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.


Verantwoordelijke:

MEGGLE GmbH & Co. KG
Megglestraße 6–12
83512 Wasserburg
Tel.: 08071 - 73 0
E-Mail: info@meggle.de
 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze omvatten uw naam, uw adres en uw e-mailadres. U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken om onze website te bezoeken. In sommige gevallen hebben we uw naam en adres en andere informatie nodig om u de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Hetzelfde geldt als we u op verzoek informatiemateriaal aanleveren of als we uw vragen beantwoorden. In deze gevallen zullen we u daar altijd op wijzen. Bovendien slaan we alleen de gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig verstrekt hebt.

Als u gebruikmaakt van een van onze diensten, verzamelen we meestal alleen de gegevens die nodig zijn om u onze dienst te kunnen aanbieden. We kunnen u om meer informatie vragen, maar dit is vrijwillig. Wanneer we persoonsgegevens verwerken, doen we dat om u onze service te kunnen verlenen of om onze commerciële doelstellingen na te streven.
 

Automatisch opgeslagen gegevens

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

Datum en tijdstip van het verzoek
Naam van het gevraagde bestand
Pagina van waaruit het bestand opgevraagd werd
Toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden enz.)
De gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem
Volledig IP-adres van de aanvragende computer
Overgedragen datavolume

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.  
Om redenen van technische veiligheid, met name om pogingen tot aanvallen op onze webserver af te weren, worden deze gegevens door ons kortstondig opgeslagen. Het is voor ons niet mogelijk om op basis van deze gegevens conclusies te trekken over individuele personen. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten, zodat het niet meer mogelijk is de gegevens aan de individuele gebruiker te koppelen. In geanonimiseerde vorm worden de gegevens ook voor statistische doeleinden verwerkt; ze worden niet vergeleken met andere gegevensbestanden of zelfs maar gedeeltelijk aan derden doorgegeven. Alleen in het kader van onze serverstatistieken, die we om de twee jaar in ons activiteitenverslag publiceren, wordt het aantal bekeken pagina's weergegeven.
 

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we informatie op uw computer opslaan in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die van een internetserver naar uw browser overgebracht en op de harde schijf opgeslagen worden. Hierbij wordt alleen het internetprotocoladres opgeslagen, geen persoonsgegevens. Deze informatie, die in de cookies opgeslagen wordt, stelt ons in staat om u bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen, wat het voor u gemakkelijker maakt om onze website te gebruiken. De rechtsgrond voor het gebruik van cookies is het gerechtvaardigde belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f AVG.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te aanvaarden. Als u niet wilt dat uw computer bij uw volgende bezoek herkend wordt, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen in 'cookies weigeren'. U vindt de desbetreffende procedure in de handleiding van uw browser. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen er echter beperkingen zijn in het gebruik van sommige delen van onze website.

Cookie-instellingen opnieuw instellen

Facebook Custom Audiences Pixels

Om bezoekers aan onze website tijdens hun bezoek aan Facebook interessegerelateerde advertenties te tonen, gebruiken we 'Custom Audiences Pixel' van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook'). Voor dit doel hebben we een Facebook-pixel op onze website geïmplementeerd, die een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand brengt wanneer u onze website bezoekt. Daarbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u onze website bezocht hebt en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in de privacyverklaringen van Facebook op https://www.Facebook.com/about/privacy/.

Google reCaptcha

Om uw bestellingen via het internetformulier te beschermen, gebruiken we de service reCAPTCHA van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google). De vraag dient om te onderscheiden of de invoer door een mens gedaan wordt of dat er sprake is van misbruik door geautomatiseerde, machinale verwerking. De vraag omvat het verzenden naar Google van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de service reCAPTCHA. Hiervoor wordt uw invoer naar Google gestuurd en daar gebruikt. Door gebruik te maken van reCaptcha gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte herkenning gebruikt wordt voor de digitalisering van oude werken. Indien echter de IP-anonimisering op deze website geactiveerd wordt, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het door uw browser in het kader van reCaptcha verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Voor deze gegevens gelden de afwijkende regels voor gegevensbescherming van de onderneming Google. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
 

Beveiliging

We hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en dienstverleners die voor ons werken, zijn gebonden aan de geldende wetten op het gebied van gegevensbescherming.

Wanneer we persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze verzonden worden. Dit betekent dat uw gegevens niet misbruikt kunnen worden door derden. Onze veiligheidsmaatregelen zijn onderworpen aan een continu verbeteringsproces en onze gegevensbeschermingsverklaring wordt voortdurend herzien. Zorg ervoor dat u de laatste versie hebt.
 

Informatieplichten volgens art. 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u hier

Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

We behouden ons het recht voor om onze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen indien nieuwe technologieën dit noodzakelijk maken. Zorg ervoor dat u de laatste versie hebt. Indien er fundamentele wijzigingen aangebracht worden aan deze gegevensbeschermingsverklaring, zullen we die op onze website bekendmaken.

Alle geïnteresseerde partijen en bezoekers van onze website kunnen contact met ons opnemen met betrekking tot gegevensbescherming op het volgende adres:

Herrn Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Telefoon:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-Mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de